DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNA

1. Szkolenia na stopień "European treeworker'a"

Kurs - prezentacja podstaw techniki linowej przy pielęgnacji drzew.
Egzamin - omówienie zakresu prac do wykonania, odbywa się pod czujnym okiem obserwatorów European Arboricurtural Council - dr Dietrich Kusche z Niemiec.
2. Pokazy i seminaria
Opole (październik 2000 r.) - prezentacja zakładania wiązania elastycznego "Cobra"
Kijów (Ukraina) - (wrzesień 2001 r.) prezentacja technik alpinistycznych przy pielęgnacji drzew. Dyskusja z prof. Anatolijem Iwanowiczem Kusznirem (Narodowy Uniwersytet Rolniczy) - inicjator i organizator seminarium.
Sofiówka (Ukraina) - (czerwiec 2001 r.) dyskusja o metodach
i konieczności leczenia drzew.
Chołodnyj Jar (Ukraina) - (wrzesień 2002 r.) seminarium naukowe poświęcone najstarszemu dębowi szypułkowemu - Quercus robur, pomnikowi przyrody "Maksim Żelezniak".

Copyright 2006