REFERENCJE

W zestawieniu podano tylko prace prestiżowe i o dużej wartości


WYKONAWSTWO
Lp. Obiekt Rok
1 Quercus robur - dąb szypułkowy 
- pomnik przyrody w Rudzińcu
1993
2.Castanea sativa - kasztan jadalny
- pomnik przyrody w Ptakowicach - najstarszy w Polsce
1994
3Park przyrodniczo-krajobrazowy w Reptach Śląskich
- park zabytkowy - pielęgnacja starodrzewu
1994-2002-2006
4Wzgórze Zamkowe w Będzinie -park zabytkowy
- pielęgnacja starodrzewu
1995
5Aleja pomnikowa klonów srebrzystych
- Acer saccharinum w Gliwicach
1996
6Park Starokozielski w Gliwicach
- park zabytkowy - pielęgnacja starodrzewu
1998
7"Dolina Trzech Stawów" w Katowicach - wycinka drzew pod inwestycję 1998
8"Góra Kalwaria" w Piekarach Śląskich - zabytkowe założenie ogrodowe1998
9Park Pałacowy w Orzeszu-Zawiści - rewaloryzacja parku1998/1999
10Planty Miejskie w Koźlu - park zabytkowy - pielęgnacja starodrzewu 1999/2000
11Aleje pomnikowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 2000
12Cmentarz Jeruzalem w Raciborzu - zabytkowy - pielęgnacja starodrzewu 2000
13Pomniki przyrody (88 szt.) w tym "Dąb Rzeczpospolitej" woj. kujawsko-pomorskie 2001
14Tilia cordata - lipa drobnolistna - w Cielętnikach k/Częstochowy - najgrubsza w Polsce 2001
15Tilia 'Euchlora' - lipa krymska "Witosław" - pomnik przyrody w Przyszowicach - najgrubsza w Polsce - 685 cm 2002
16Quercus robur - dąb szypułkowy  - "Maksim Żelezniak" pomnik przyrody - Chołodnyj Jar (Ukraina) 2002
17 Zabytkowy drzewostan ul. Rynek Kościuszki – Lipowa w Białymstoku - odrestaurowanie drzew rosnących w pasie drogowym 2004
18Pomniki przyrody (255 szt.) na terenie województwa podlaskiego2004
19 Pomniki przyrody na terenie województwa dolnośląskiego 2004
20 „Zamek Książ” - pielęgnacja zabytkowego starodrzewu 2004
21 Muzeum - Zamek w Łańcucie park zabytkowy - pielęgnacja starodrzewu 2002
2003
2005
22"Zabytkowe Planty” w Koźlu - pielęgnacja zabytkowego starodrzewu2003
2005
23„Park Zdrojowy” w Kudowie Zdroju - pielęgnacja zabytkowego starodrzewu2003
2005
24„Park Przygody” na wyspie Opatowickiej we Wrocławiu – pielęgnacja starodrzewu 2006


DOKUMENTACJE
Lp. Obiekt Rok
1Park "Chopina" w Gliwicach - projekt rewaloryzacji1996
2.Park Starokozielski w Gliwicach - projekt rewaloryzacji1997
3Park Pałacowy w Orzeszu - Zawiści projekt rewaloryzacji parku1997/1998
4"Dolina Trzech Stawów" w Katowicach - dokumentacja dendrologiczna1998
5Park przyrodniczo-krajobrazowy w Reptach Śląskich - waloryzacja przyrodnicza1999
6Park Krajobrazowy w Przyszowicach - projekt waloryzacji1999
7Inwentaryzacja zieleni "RONDO" w Katowicach - wykonana w systemie Map Info1999
8Projekt zieleni przy Zameczku Piastowskim (Muzeum) w Gliwicach1999
9Ewidencja parku zdrojowego w Goczałkowicach2000
10Ewidencja zespołu alei zabytkowych w Pszczynie2000
11 Projekt zieleni nowego cmentarza komunalnego w Knurowie2000
12Inwentaryzacja w programie „ARBORYSTA 2,0” drzewostanu 4 parków w Gorzowie Wlkp.2003
2004
13Inwentaryzacja w programie „ARBORYSTA 2,0” drzewostanu Zabytkowych Plant w Koźlu 2005
14Inwentaryzacja w programie „ARBORYSTA 2,0” drzewostanu parku w Sławięcicach2005
15Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Koszęcinie2006
16Inwentaryzacja w programie „ARBORYSTA 2,0” zasobów zieleni części Torunia2006

Copyright 2006