UPRAWNIENIA

  1. Służby Ochrony Zabytków Nr: 234/96 - do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami w specjalności prac konserwatorskich polegających na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zieleni zabytkowej oraz wykonywania prac o charakterze technicznym w powyższej specjalności.

  2. "European treeworker" - Certyfikat "European Arboricultural Council"- kwalifikowany pracownik w zakresie pielęgnacji drzew.

  3. Inspektor Nadzoru - Nr 74/Rz/11/92 prac przy drzewach pomnikowych, w parkach, ozdobnych, ochronnych i innych.

  4. Rzeczoznawca NOT - Nr 903

  5. Przeszkolenie w zakresie stosowania „Zintegrowanej oceny statyki drzew” SIA

  6. Rzeczoznawca MTUiOD – Nr 03/2004 w/z „Uprawa i Ochrona Drzew”Copyright 2006